Nyheter 2016, 2017.

   
   
2018-03-18 Nosework resultat Kiwi
   
2018-02-28 Bild på Hofva's Rob Roy "Bruno"
2018-02-13 Big Lady's Chili Flake "Kiwi" har genomfört doftprov i Eukalyptus.