Nose Work resultat finns längst ner på sidan.

       
2021-08-15 BIM, Cert, CACIB Merete Dalgaard Bornholm, DKK
  SE UCH, NO UCH, DK UCH    
2021-08-14 BIR, Cert, CACIB Suzana Simon Bornholm, DKK
2021-08-13 BIR, Cert Hans Almgren Rönne Terrierklubb 2, Bornholm
2021-08-13 Bt-2, R-Cert Bo Skalin Rönne Terrierklubb 1, Bornholm
2021-07-18 BIR, Cert, NORDIC Cert Marie Gadolin Västerås
2021-07-17 Bt-2, R-Cert Mats Lindborg Öst Svenska Terrierklubben
       
2020-09-19 BIR, Cert, CACIB Jussi Liimatainen NKK, Tromsö
2020-09-06 BIR, Cert, BIG-2 Antonio Di Lorenzo Vågan Hundeklubb, Bodö
2020-09-05 BIR, Cert, BIG-1 Per Kristian Andersen Salten Brukshundklubb, Bodö
       
2019-12-15 Bästa Junior, Bt-3 och Nord JV-19 Ingrid Borchorst Stockholm
2019-11-23 Bt-2, Cert Paavo Maattila Pello, Finland
2019-08-31 Bir valp, BIS 4 valp 6-9 mån. Elzbieta Zhwalibog ÖNTeK, Skellefteå
       

2 år.

Nord JV-19

Nord JV-19 (11 mån.)

BIR Valp. 7 mån

10 mån.

Nose Work resultat.

TSM: Tävling Samtliga Moment. TEM: Tävling Enskilt Moment. SSE: Särskilt Samspelt Ekipage.

2022-01-14 TEM, Behållare 50 p.   Skellefteå
2022-01-23 TEM, Behållare 75 p. 1 SSE   Skellefteå
       
2021-11-06 TSM, NW-1, 100 p. Yvonne Fång Luleå BHK
2021-10-30 TSM, NW-1, 75 p. Yvonne Fång o Camilla Fagervall Piteå
2021-10-17 TSM, NW-1, 100 p. 3:a Behållar söket Camilla Fagervall o Birgitta Sondell Boliden
2021-10-16 TSM, NW-1, 75 p, SSE Fordons söket Camilla Fagervall o Birgitta Sondell Boliden
2021-07-24 TEM, Fordon. 50 p. Camilla Fagervall Drängsmark
2021-07-04 Godkänt Doftprov i Lavendel Yvonne Fång Piteå
2021-06-13 TSM, NW-1. 75 poäng. Susanne Lindberg Vännäs BHK
2021-06-03 Godkänt Doftprov i Lagerblad Susanne Lindberg Rackarungarnas Hundskola
       
2020-07-02 Godkänt Doftprov i Eukalyptus Yvonne Fång Piteå BHK